ART WORKS

ART WORKS

Umění funguje. Jak?

Umění vytváří hluboké spojení mezi umělcem a divákem. Prostřednictvím tohoto spojení se oba mohou léčit.

Rick Rubin

Umění je jako most. Most, který nás může dostávat za horizonty momentálního poznání. Rozšiřuje naše obzory a často nás vede za komfortní zónu tím, že nás vybízí k novému způsobu vidění - ať už nám známých témat, nebo nám ukazuje témata zcela nová. Otevírá konverzace, spouští emoce a formuje nové, jemné prožitky. Umění inspiruje, hojí i pojí - myšlenky, perspektivy, lidi.

Petr Hajdyla představuje svůj obraz "Čůrání v oceánu", olej na plátně, 100 x 80 cm, 2023

Proč však umění a kanceláře?

Kancelářské prostory jsou živým organismem, vyvíjí se, jak se vyvíjí organizace - co do kvantity tak kvality, odráží kvalitu pobývání v organizaci. Mimochodem, věděli jste, že v kanceláři strávíme průměrně neuvěřitelných 39 let? Celkový zážitek z pobytu v pracovním prostředí je proto rozhodně téma, kterým se oplatí zabývat. Své o tom ví náš partner, expert na interiérový dizajn kanceláří, firma Capexus

Právě umění je elementem interiérového designu, který dokáže podporovat kreativitu, vytrhávat člověka ze zaběhlých kolejí běžného přemýšlení, iniciovat diskuze a přispívat tak ke kvalitnějším zážitkům, vztahům a následně i lepším pracovním výsledkům.

Záměrem výstavy „ART WORKS“ (24.8. - 12.10.2023) zorganizované Artist's Hero ve spolupráci s Capexus bylo inspirovat širokou veřejnost a zejména korporátní svět silou umění v moderním pracovním prostředí. 

Kurátorský výběr připravila umělecká kurátorka Anna Pulkertová. Bylo nám ctí představit 25 uměleckých děl od renomovaných mladých umělců jako je Dana Bartoníčková, Anna Ruth, Pavlína Kvita, Monika Žáková, Petr Hajdyla a Adam Vačkář. 

Echoes of Fragility (187) od Moniky Žákové, akryl na plátně, 170x120 cm, 2021

Benefity umění

Vliv výtvarného umění a vůbec celkového estetického zážitku jakéhokoliv umění na člověka lze jen těžko kvantifikovat, protože jde o velmi subjektivní zkušenost. I přesto jsme se pokusili komunikovat dopad umění na člověka skrze kvantitativní i kvalitativní výzkum napříč celým týmem CAPEXu.

Jaký vliv obklopování se uměním, po téměř dvou měsíční výstavě vnímají kolegové v CAPEXu?

  • Estetický zážitek z kanceláří: 83 % respondentů vnímá, že umění podtrhuje unikátnost kanceláří a přispívá k hlubšímu estetickému zážitku.
  • Duševní pohoda: 55 % respondentů tvrdí, že díky umění se cítí více povzneseně a pracovní prostředí obohacené o umělecké díla považují za inspirativnější.
  • Smysluplné lidské interakce: 68 % respondentů se spolu s kolegy, partnery nebo klienty pozastavilo nad uměleckými díly, tyto momenty přispěly k jejich interakci nebo vytvoření pozitivní atmosféry.
  • Sociální přesah: 32 % respondentů se vyjádřilo, že přítomnost vystaveného umění je podnítilo k zamyšlení obstarat si vlastní umělecké dílo nebo blíže sledovat současnou uměleckou scénu.
Fotografie Adama Vačkáře ze dvou sérií - The Beautiful and Damned a Counterculture.

Z proběhlých rozhovorů s několika členy týmu CAPEXu sdílíme i další cenné úvahy

Zakoušet umění je něco, co vás vyvede z rutiny.

Šárka Sachova

V dnešních organizacích vnímám v zásadě dva přístupy, přičemž oba je dobré udržovat v rovnováze. První, založený na datech, číslech a měřitelných ukazatelích. Druhý, založený na emocích, intuici a hlubokých vztazích. Vystavit se působení umění, zdá se, otevírá mysl i srdce. Není potřeba mu vždy porozumět, stačí, že nás provokuje podívat se znovu a jinak.

Apolena Weissová

Je fascinující, jak si každý člověk umí dané dílo vysvětlit odlišně. Někdy až tak, že Ti zcela rozbije představu o tom, jak stejnou věc vidí ostatní. Skvělý způsob, jak se učit dívat na svět očima druhých a rozvíjet kapacitu tolerance k různým názorům.

Magdaléna Zachová
OKámen/OKstone, wax sculpture by Dana Bartoníčková, 50x40 cm, 2023

Jak se začít obklopovat mladým současným uměním? 

Stačí oslovit Artist's Hero pro nezávazný art consulting. Naše platforma přináší "umění jako službu", kdy si lze umělecká díla mladých současných umělců flexibilně pronajímat a v průběhu času je také obměňovat (každých 4-6 měsíců).

Společně s Marek Jakúbek prodiskutujete vize a umělecké potřeby. Ideálně už v momentě návrhu nového designu kanceláří, které spolu s uměním dotvoří dokonalý celek.

Následně některý z našich kurátorů předvybere umělecká díla s ohledem na potřeby interiéru, tak i s ohledem na potřeby vaší organizace jako takové (image, vizuální identita, CSR politika). Realizaci výstavy umění včetně logistiky, instalace a pojištění zajistíme v naší režií a vy pak můžete vychutnávat kontinuální duševní stimulaci díky přísunu nových děl pronajatých za zlomek jejich původní ceny. 

Rádi Vám také pomůžeme uspořádat vernisáž k otevření vaší soukromé výstavy. Může to být skvělá příležitost osobně poznat mladé české umělce ale také utužit vztahy se svými kolegy, klienty a obchodními partnery. 

Vskutku, umění funguje. 

Velká čest představit osobně vystavující umělce i kurátorku výstavy.