Mrs. and Mr. Attention vol. 2

Od Dana Bartoníčková

kategorie

obraz

technika

vosk

rozměr

střední

O díle

Mrs. and Mr. Attention vol. 2, 150 x 120 cm, vosk na dřevěné desce, 2019